Kołobrzeg

Uzdrowisko z historią…

Biorąc pod uwagę położenie miasta, nie dziwi w ogóle fakt, że w ciągu swej ponad tysiącletniej tradycji wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk, a o przynależne do niego ziemie wiecznie toczyły się boje. Wedle rodzimych kronikarzy jego tradycja sięga zjazdu gnieźnieńskiego, podczas którego Otton III utworzył tu jedno z pierwszych biskupstw w Polsce. W kronice Thietmara istnieje jednak wzmianka, że już w VIII wieku na tych terenach istniała osada, której mieszkańcy trudnili się głównie warzeniem soli.

Ówczesny Kołobrzeg nie leżał jednak nad samym morzem, a nieco dalej na południe, na terenie dzisiejszej miejscowości Budzistowo, gdzie znajduje się najstarszy na Pomorzu zabytek sztuki sakralnej – trzynastowieczny kościół św. Jana Chrzciciela. Osadę zdecydowano się przenieść dopiero po nadaniu miastu w 1255 roku przez Warcisława III prawa lokacyjnego.

Kołobrzeg bardzo szybko stał się jednym z ośrodków średniowiecznego handlu. Przyjmując hanzeatyckich kupców zyskał sławę i bogactwo, którego ślady obserwować możemy do dziś, chociażby w postaci piętnastowiecznej kamienicy znajdującej się obecnie przy ulicy Emilii Gierczak.

Przez długie lata miasto pełniło jednocześnie funkcję twierdzy. Otoczono je fortyfikacjami, z których nieliczne przetrwały po dziś dzień. Do najpopularniejszych należy Baszta Lontowa znajdująca się przy ulicy Dubois, dzisiejsza siedziba PTTK. Kolejna, zniszczona niemal w całości i nieco zapomniana nawet przez samych kołobrzeżan, Baszta Więzienna mieści się przy ulicy Wąskiej.

Niewątpliwie do najbardziej charakterystycznych obiektów miasta należy Bazylika Konkatedralna NMP, która od wieków góruje nad panoramą miasta. Ten jedyny w Europie kościół pięcionawowy, w znacznej części zniszczony podczas II wojny światowej, w czasach PRL-u stał się siedzibą Muzeum Oręża Polskiego. W nawach budynku można było oglądać ciężki sprzęt wojskowy, a na jego szczycie znajdował się taras widokowy.

Nie sposób, mówiąc o Kołobrzegu pominąć ratusza miejskiego i związanej z nim legendy. W jednym z filarów budowli, można odnaleźć płaskorzeźbę przedstawiającą ludzką głowę. To wizerunek Jakuba Adebara, wójta, który w 1524 roku zdecydował się stanąć na czele powstania mieszczan przeciw burmistrzowi. Bunt odniósł sukces i władza została obalona. Niedługo potem jednak i sam Adebar zaczął nadużywać zaufania mieszczan i został stracony na dziedzińcu ratusza. Legenda głosi, że dotknięcie płaskorzeźby daje gwarancję powrotu do Kołobrzegu.

Kołobrzeg to niewątpliwie miejsce, w łączy się nie tylko morze z lądem, historia ze współczesnością, ale także rozrywka z wypoczynkiem. To tu, oprócz piaszczystych plaż, słońca i jodu, czekają na turystów m.in. Festiwal Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego, koncerty i wystawy Regionalnego Centrum Kultury im. Zbigniewa Herberta. Kołobrzeg pozwala osiągnąć harmonię między duszą i ciałem, nabrać sił witalnych i poczuć się młodo. To miejsce, które czeka na Państwa o każdej porze roku.